Перевод песни Akurat - Dzwon Ciszy


Все тексты Akurat


Оригинал Перевод
Mijając kolejne drzwi,
Nie myślałeś
O tym, co robisz.
Oczy powoli przyzwyczjały
Się do mroku.
Do końca nie byłeś pewny,
Kto i dlaczego
Cię tu przywiódł.
Nogi prowadziły cię tam,
Gdzie żaden dzwięk
Nie zakłócał spokoju,
Gdzie wybrany leżał
Pogrążony we śnie,
Nie przeczuwając
Zbliżającego się końca.

Gdzie wybrany leżał
Pogrążony

we śnie [x4].

Drzwi otworzyły się cicho,
Twoje kroki tłumił
Miękki dywan,
Stanąłeś przed łóżkiem,
Uśmiechnięty, dumny,
Pewny swojej mocy,
Którą zamierzasz obdarzyć
Śpiącego.
Ręka uniosła się,
Błysnęła stal,
Nocna lampka wstrzymała
Oddech.
Dzwon ciszy bił
Na alarm.

Ręka uniosła się,
Błysnęła stal,
Nocna lampka wstrzymała
Oddech.
Dzwon ciszy bił
Na alarm,
alarm,
alarm,
alarm.
Проходя очередные двери,
Ты не думал
О том, что делаешь.
Глаза медленно привыкали
К темноте.
До конца ты не был уверен,
Кто и почему
Привел тебя сюда.
Ноги привели тебя туда,
Где ни один звук
Не выражал спокойствия,
Где выбранный лежал
Погруженный в сон,
Без ощущения
Приближающегося конца.

Где выбранный лежал
Погруженный

в сон [x4].

Дверь тихо открылась
Приглушил твои шаги
Мягкий ковер,
Стал перед кроватью,
Улыбающийся, гордый,
Уверенный в своей силе
Которой собирался одарить
Спящего.
Рука поднялась,
Сталь блеснула,
Ночная лампочка затаила
Дыхание.
Звон тишины бил
Набатом.

Рука поднялась,
Сталь блеснула,
Ночная лампочка затаила
Дыхание.
Звон тишины бил
Набатом,
набатом,
набатом,
набатом.Автор перевода - Кирилл Оратовский


19 январь 2019 года.